ΝΕΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ print PDF
13/06/2015

Ενημερώσου για τις νέες παρεχόμενες υπηρεσίες στους φοιτητές με ενσωμάτωση workshops και σεμιναρίων

Ενημερώσου για τις νέες παρεχόμενες  υπηρεσίες στους φοιτητές με ενσωμάτωση workshops και σεμιναρίων

Το ΠΜΣ από φέτος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να παρακολουθήσουν μια σειρά από εκπαιδευτικά workshops και σεμινάρια. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε workshops και επαγγελματικά σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αλλά και σε θέματα που αφορούν την αγορά και τη δημιουργία μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Ο φοιτητής μετά το τέλος της παρακολούθησης του μεταπτυχιακού θα αποκτήσει εκτός από το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, βεβαιώσεις και επαγγελματικές πιστοποιήσεις, προσθέτοντας αξία στο βιογραφικό τους αλλά και στις γνώσεις τους.