Τα μαθήματα διεξάγονται σε σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας ώστε να επιτυγχάνεται άμεση σύνδεση του μαθήματος με τα δεδομένα της αγοράς. Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων (πλην του βασικού συγγράμματος) είναι αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού και είναι προσβάσιμο από τους φοιτητές του Προγράμματος.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές του:

  • Βιβλιοθήκη ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

  • Βιβλιοθήκη Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

  • Αίθουσες σύγχρονες εξοπλισμένες με ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας και άμεση πρόσβαση στο internet

  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  • Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για ημερίδες και ειδικές εκδηλώσεις