Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Λογιστική και Χρηματοοικονομική" MSc in Accounting & Finance, ιδρύθηκε το 2009 στο Τμήμα Λογιστικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά του Τεχνολογικού Τομέα στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 και είναι το πρώτο Αυτοδύναμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που ιδρύθηκε από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) του Τεχνολογικού Τομέα στην Ελλάδα. 

Το πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις:

- Λογιστική 
- Χρηματοοικονομική


Σκοπός του Προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποφοίτων Οικονομικών Σχολών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς. 

Η εμβάθυνση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Θεωρία, η αναλυτική προσέγγιση πρακτικών θεμάτων καθώς και η εφαρμοσμένη έρευνα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική συνθέτουν τους μαθησιακούς στόχους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Υποψήφιοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι οι απόφοιτοι Οικονομικών Σχολών, Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ρεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Πανεπιστημίων του εξωτερικού, οι οποίοι επιθυμούν μία επιτυχημένη καριέρα στο χώρο της Λογιστικής ή της Χρηματοοικονομικής. Στους φοιτούντες παρέχεται αναβολή στράτευσης.  

Προοπτικές Καριέρας 

Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιδεικνύουν επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων και Οργανισμών στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο τομέα. Ειδικότερα δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και σύμβουλοι επιχειρήσεων και επενδύσεων, διαθέτοντας επικαιροποιημένες και ευρύτερες γνώσεις στα θέματα Λογιστικής - Φορολογίας - Επενδύσεων που στελεχώνουν Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών, Επιχειρήσεις παροχής Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Υπηρεσίες και Ειδικά Σώματα Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και Οικονομικές Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και Οργανισμών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. 

Επίσης κατά την διάρκεια των σπουδών αλλά και μετά την αποφοίτηση παρέχεται συμβουλευτική εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

Επιπλέον διεξάγονται, για τους φοιτητές του Προγράμματος, εξειδικευμένα workshops στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική από έμπειρα και επιτυχημένα στελέχη της αγοράς καθώς και ακαδημαϊκούς. 

Συνεργασίες

Το ΠΜΣ έχει συνάψει συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και της Αγοράς και βρίσκεται σε συζητήσεις για την σύναψη εκπαιδευτικών συνεργασιών και με άλλους επαγγελματικούς φορείς της αγοράς. 

Βιβλία

Το κόστος των βιβλίων και του συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνεται στα δίδακτρα. Ειδικότερα, το ΠΜΣ έχει υιοθετήσει την πολιτική "βιβλίο ανά φοιτητή" ώστε ο κάθε φοιτητής να έχει το βιβλίο του καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Επιπλέον στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ σε ειδικό χώρο προσβάσιμο μόνο από τους φοιτητές του Προγράμματος διατίθεται και το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα.

Το ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό

Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Πειραιά, Πανεπιστημίου Πάτρας, Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, Αθήνας και University of Portsmouth. 

Η μέθοδος διδασκαλίας, η οποία αποτελεί μια σημαντική καινοτομία του Προγράμματος επιτυγχάνει την μεγαλύτερη αποδοτικότητα των φοιτητών. Τα μαθήματα διδάσκονται διαδοχικά (ανά μήνα) σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (full time) ή σε έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (part time), απογευματινές ώρες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Το Πρόγραμμα των μαθημάτων είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσιτό σε εκείνους που διαμένουν σε πόλεις κοντά στην Αθήνα και σε εργαζόμενους. 

Επίσης, καταξιωμένα στελέχη της αγοράς (Ορκωτοί Ελεγκτές, Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές) υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων διδάσκουν επικουρικά στο Πρόγραμμα. Επιπλεόν, πραγματοποιούνται διαλέξεις από προσκεκλημένους καθηγητές Ξένων Πανεπιστημίων. 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στο Ο.Ε.Ε. με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική και δύναται να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού ως και Α' τάξη σύμφωνα με τους Ν. 3912/2011 και Ν. 4152/2013. 

Ειδικά οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων μη Οικονομικής κατεύθυνσης οι οποίοι είναι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στο Ο.Ε.Ε. και να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού εώς και Α' τάξη.