Προσφέρει επικαιροποιημένη και πιο εξειδικευμένη γνώση στη Λογιστική Επιστήμη και Πρακτική καθώς και στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λειτουργία των Επιχειρήσεων. Εμβάθυνση σε ειδικά θέματα ανάλυσης της Λογιστικής Πληροφόρησης, Ελεγκτικής και Φορολογίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Επενδύσεων και Αγορών.  

Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

Συμβάλλει στη βελτίωση προοπτικών εξέλιξης και ανέλιξης στην εργασία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Πολλοί εκ των αποφοίτων του ΠΜΣ έχουν εξελιχθεί σε διευθυντικές θέσεις και θέσεις ευθύνης. 

Παρέχει αναβάθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων στο Οικονομικό Επιμελητήριο για όσους αποφοίτους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θέλουν να αποκτήσουν τον τίτλο του Οικονομολόγου και τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτά. 

Προετοιμάζει όσους ενδιαφέρονται για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία στην διαδικασία της έρευνας.

Καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους να εργάζονται ομαδικά και να εκπονούν ολοκληρωμένα projects.

Ενημερώνει με την υλοποίηση παράλληλων συμπληρωματικών δράσεων όπως Διαλέξεις, Σεμινάρια, Ημερίδες τους φοιτητές σε θέματα επιπλέον από τα μαθήματα.