Το πρώτο Αυτοδύναμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Λογιστική & Χρηματοοικονομική"  

ΦΕΚ1413/τ.Β’/15-7-2009 (pdf)
ΦΕΚ851/τ.Β’/20-3-2012 (pdf)
ΦΕΚ876/τ.Β'/8-4-2014 (pdf)
ΦΕΚ1024/τ.Β'/13-4-2016 (pdf)


Εσωτερικός Κανονισμός Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΦΕΚ 3257/20.12.2013 (pdf)

Κανονισμός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική & Χρηματοοικονομική" (pdf)