ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Dr. Κωνσταντίνος Κάντζος 
Email: ckantzos@puas.gr


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Dr. Πέτρος Καλαντώνης
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3420973
Email: pkalant@puas.gr


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ελένη Αναστασιάδου
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5381278
Email: acc-fin@puas.gr (part-time)


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Φράνκα Μακρογκίκα
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5381278 - 210-3476660
Φαξ: 210-3476661
Email: acc-fin1@puas.gr
Λουίζα Σιούτα
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5381278 - 210-3476660
Email: mba3@puas.gr (part-time)


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Dr. Αριστείδης Παπαγρηγορίου
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3420973
Email: papagreg@puas.gr