ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ print PDF
Dr. Παναγιώτης Αλεξάκης - Πανεπιστήμιο Αθηνών_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Dr. Παναγιώτης Αλεξάκης - Πανεπιστήμιο Αθηνών_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών   

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Dr. Δημήτριος Αστερίου - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Dr. Δημήτριος Αστερίου - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο   

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

City University, Ph.D (2000)
Essays on Economic Growth: Convergence, Financial Development, Education and Uncertainty
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Msc (1997)
Οικονομικών Επιστημών 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πτυχίο (1995)
Οικονομικού Τμήματος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Δημήτριος Βασιλείου - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Dr. Δημήτριος Βασιλείου - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο   

Τηλέφωνο: 210-9326882

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

University of Kent at Canterbury, United Kingdom, Ph.D in Economics
University of Kent at Canterbury, United Kingdom, Master of Arts in Economics
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Χρηματιστηριακά και Λογιστικά.

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Βαλάντης Γαγάνης - Πανεπιστήμιο Κρήτης_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Dr. Βαλάντης Γαγάνης - Πανεπιστήμιο Κρήτης_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών    

Τηλέφωνο: 28310-77425

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πολυτεχνείο Κρήτης, Ph.D 
Χρηματοοικονομική και Λογιστική
Πολυτεχνείο Κρήτης, MSc
Οργάνωση και Διοίκηση
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πτυχίο 
Οικονομικών 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Πτυχίο
Λογιστικής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα
Πιστωτικός κίνδυνος & πτώχευση επιχειρήσεων
Συγχωνεύσεις & εξαγορές
Έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Γεώργιος Γεωργακόπουλος - University of Strathclyde

Dr. Γεώργιος Γεωργακόπουλος - University of Strathclyde   

Τηλέφωνο: +31(0)205255260

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

University of Amsterdam, Business School, NL (2013)
University teaching Qualification - BKO (Amsterdam Business School)
University of Strathclyde, Business School, UK (2005)
Ph.D. in Accounting, "Exploring Accounting & Accountability in Scottish Salmon Farming: An industry in Crisis. The Importance of Risk Perception, risk Communication and Reflexivity"
University of Strathclyde, Business School, UK (2002)
Certificate in Doctoral Research Methodology
University of Strathclyde, Business School, UK (2001)
M.sc. in Business Economics
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000)
Πτυχίο στην Αγροτική Οικονομία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Λογιστική, Ελεγκτική

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Δημήτριος Γιώγος - Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

Δημήτριος Γιώγος - Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών   

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικών, Msc
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο (1993)
Οικονομικών Επιστημών 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό

Dr. Σπυρίδων Γκούμας - Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά_Τμήμα Λογιστικής    

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Dr. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης - Πολυτεχνείο Κρήτης_Τμήμα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Dr. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης - Πολυτεχνείο Κρήτης_Τμήμα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης   

Γνωστικό αντικείκενο: Χρηματοοικονομική διοίκηση
Τηλέφωνο: 28210 37236

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Universite de Paris-Dauphine (1986)
Doctorat dΆEtat: Decision Sciences (Διοικητική Επιστήμη)
Universite de Paris-Dauphine (1982)
D.E.A.: Financial Management (Χρηματοοικονομικό μάνατζεμεντ)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1981)
Πτυχίο Επιστημών διοίκησης 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πολυκριτήριων Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων και εφαρμογή τους στον επιστημονικό χώρο του Χρηματοοικονομικού Μάνατζμεντ.

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Νικόλαος Ηρειώτης - Πανεπιστήμιο Αθηνών_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Dr. Νικόλαος Ηρειώτης - Πανεπιστήμιο Αθηνών_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών   

Γνωστικό αντικείκενο: Οικονομική και Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 210 3689391

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πανεπιστήμιο των Παρισίων "Paris 1 - Pantheon - Sorbonne" (1988)
Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Λογιστική και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Θέμα διατριβής "Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό σχέδιο και η προσφορά του στην χρηματοοικονομική ανάλυση στην Ελλάδα"
Πάντειο Πανεπιστήμιο (1986)
Πτυχίο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο των Παρισίων "Paris 1 - Pantheon - Sorbonne" (1985)
Μεταπτυχιακό D.E.A. στον Τομέα της οικονομίας της παραγωγής
Πάντειο πανεπιστήμιο (1984)
Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης - οικονομικών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση.

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Πέτρος Καλαντώνης - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Dr. Πέτρος Καλαντώνης - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων   

Γνωστικό αντικείκενο: Χρηματοοικονομική Λογιστική
Τηλέφωνο: 210-5381278

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πολυτεχνείο Κρήτης, Ph.D (2011)
Λογιστικές καταστάσεις και σύγχρονες ανάγκες για χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η περίπτωση των καινοτομικών Επενδύσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Msc (2002)
Εφαρμοσμένη Στατιστική
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πτυχίο (1995)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Staffordshire University, Business Administration (1992)
Παρακολούθηση μαθημάτων "Ποσοτικές Μέθοδοι & Επιχειρησιακής Έρευνας" 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Παναγιώτης Καλδής - Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών_Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Dr. Παναγιώτης Καλδής - Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών_Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών   

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταδιδακτορική έρευνα στον Τομέα οικονομικών Πολιτικής Κράτους
Πανεπιστήμιο Coventry της Αγγλίας
Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από τη σχολή Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας
Ανώτατη Σχολή παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Πτυχίο παιδαγωγικών Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Αγροτικής Οικονομίας και ανάπτυξης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό

Dr. Κωνσταντίνος Κάντζος - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   

Γνωστικό αντικείκενο: Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Ελεγκτικής & Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Τηλέφωνο: 210-5381278

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

University of Wales, Ph.D (1991)
Λογιστική & Χρηματοοικονομική
City University of New York (1977)
Master in Business Administration (MBA)
San Francisco State University (1974)
ΒΑ in Accounting
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) (1967-1968)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Ευαγγελία Κοσσιέρη - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ευαγγελία Κοσσιέρη - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής    

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2011)

Υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με θέμα διατριβής "Αναμενόμενη διάρκεια υγιούς ζωής:καταστκευή πινάκων και παράγοντες κινδύνου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003)

Μεταπτυχιακό σπουδών συμπληρωματικής ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

Εθνικό καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997)

Πτυχίο του τμήματος Μαθηματικών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Αικατερίνη Λεκαράκου - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Αικατερίνη Λεκαράκου - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Dr. Πέτρος Μαραβελάκης -Πανεπιστήμιο Πειραιά_Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Dr. Πέτρος Μαραβελάκης -Πανεπιστήμιο Πειραιά_Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   

Τηλέφωνο: +30 210 414 2066

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ph.D, (2003)
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στατιστική, Τίτλος "An Investigation of Some Characteristics of Univariate and Multivariate Control Charts"
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc, (1998)
Μ.Δ.Ε. στη Στατιστική, Τίτλος Διατριβής "CUSUM Procedures in Statistical Process Control"
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο, (1996)
Τμήμα Μαθηματικών 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Θεωρία Αξιοπιστίας, Κατασκευή και Αξιολόγηση Δειτκών 

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Δημήτριος Μπάλιος - Πανεπιστήμιο Αθηνών_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Dr. Δημήτριος Μπάλιος - Πανεπιστήμιο Αθηνών_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών    

Τηλέφωνο: 210 3689458

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ph.D (2001-2006)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc (1999-2001)
Εφαρμοσμένη Οικονομική και Οικονομική Πολιτική 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο (1994-1999)
Οικονομικών Επιστημών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Δημήτρης Μυλωνόπουλος - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Dr. Δημήτρης Μυλωνόπουλος - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων   

Γνωστικό αντικείκενο: Νομικά Μαθήματα και Εργασιακές Σχέσεις

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Φοίτησε στα Πανεπιστήμια - Δημοκρίτειο Θράκης, Πάντειο Αθηνών, Χαροκόπειο Αθηνών, Οικονομικό Αθηνών και Εθνικό καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών.

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής
 • Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης
 • Πτυχίο Επικοινωνίας, μέσων και πολιτισμού
 • Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δικοικητικό Δίκαιο
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην φαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Προαγωγή Ψυχικής υγείας
 • Διδακτορικό δίπλωμα στο Διοικητικό Δίκαιο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Βασίλειος Πανάγου - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Dr. Βασίλειος Πανάγου - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   

Τηλέφωνο: 210 5381543

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Universite des Sciences Socials, Ph.D (1986)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών 
L' agriculture grecque et son adhesion a La CEE

Universite des Sciences Socials, MSc (1982)

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

Le traite d' adhesion de la Grece a la CEE et I' agriculture greque
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο (1979)
Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό

Παναγιώτης Παντάρης - Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών    

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πτυχίο, (1975)
Οικονομικό Τμήμα
Εκπαίδευση - Σεμινάρια
Φορολογία νομικών & φυσικών προσώπων, Διεθνή Ελεγκτικά & Λογιστικά Πρότυπα, Ελληνικό Γενικό και Κλαδικά Σχέδια Τραπεζών, Νομικών Προσώπων, Δήμων κ.α.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Παναγιώτης Παπαδέας - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Dr. Παναγιώτης Παπαδέας - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) με θέμα "Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων: περίπτωση πανεπιστημιακών τμημάτων"
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πιστοποιητικό μεταπτυχιακήςεπιμόρφωσης με θεματική ενότητα "Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση"
Ινστιτούτο Περιφερειακής ανάπτυξης & Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό (M.sc.) - "Η συμβολή της λογιστικής τυποποίησης στη συγκρισιμότητα των περιφερειακών λογαριασμών και στην άσκηση εύστοχης οικονομικής πολιτικής"
Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό (M.sc.) σε Μίκρο-Μάκρο οικονομικά θέματα
Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς
Πτυχίο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική
Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικού

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Θεόδωρος Παπαηλίας - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Dr. Θεόδωρος Παπαηλίας - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής    

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Dr. Γεώργιος Παπαναστασόπουλος - Πανεπιστήμιο Πειραιά_Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Dr. Γεώργιος Παπαναστασόπουλος - Πανεπιστήμιο Πειραιά_Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   

Γνωστικό αντικείκενο: Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Τηλέφωνο: 2104142659

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2007)
Διδακτορικό δίπλωμα στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2003)
Μεταπτυχιακό του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2000)
Πτυχίο του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στην οικονομική σημασία των λογιστικών πληροφοριών (capital markets based accounting).

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Μαρία Ροδοσθένους - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Dr. Μαρία Ροδοσθένους - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής    

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Dr. Αριστείδης Σάμιτας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου_ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Dr. Αριστείδης Σάμιτας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου_ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων   

Τηλέφωνο: 22710 35168

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

City University, Department of Economics (2009)
Μεταδιδακτορική Έρευνα(Post. Doc.) στο οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του City στο Λονδίνο με θέμα Μεταδιδακτορικής διατριβής "Η διαχείριση του Κινδύνου στη Ναυτιλία με Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2000)
Διδακτορικό (PhD) με θέμα διδακτορικής διατριβής "Η Σημασία της Παράλληλης Αγοράς του Χρηματιστηρίου στην Διάρθρωση της Χρηματοοικονομικής Θέσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων.Εφαρμογή μεθόδων Οικονομετρικών υποδειγμάτων συνολοκλήρωσης, μηχανισμού διόρθωσης σφάλματος και ανάλυσης γεγονότων.
University of Birmingham, Department of Economics (1996)
Μεταπτυχιακό (MSc) στον τομέα των Νομισματικών, Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (1995)
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών
George Washington University (1991)
Πιστοποιητικό (Certificate) πλήρους αποδοχής από το "Eliot School of International Affairs"

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομετρία, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα και Τραπεζική

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Δημήτριος Σταυρουλάκης - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Dr. Δημήτριος Σταυρουλάκης - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής    

Τηλέφωνο: 210-5381267

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πανεπιστήμιο Πατρών, Ph.D (1989)
Τομέας Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας 
Συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων. Μελέτη των οργανωτικών δομών της ελληνικής βιομηχανίας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πτυχίο (1980)
Διοίκηση βιομηχανικών μονάδων με έμφαση στην οργάνωση

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Νικόλαος Συκιανάκης - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Dr. Νικόλαος Συκιανάκης - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   

Γνωστικό αντικείκενο: Λογιστική
Τηλέφωνο: 210-53.81.543

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

The University of Machester (2002) - School of Accounting and Finance
Διδακτορικό Δίπλωμα με εξειδίκευση στη Λογιστική.
Τίλτλος Διδακτορικής Διατριβής "Foreign Direct Investments Decision-Making: A case study of a Greek company in the Balkans."
Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών (1993)
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)
Τίτλος  Μεταπτυχιακής Διατριβής "Αποδοτικότητα και ρευστότητα στις επιχειρήσεις"
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991)
Πτυχίο τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ερευνητικά ΕνδιαφέρονταΔιαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Μιχαήλ Σφακιανάκης - Πανεπιστήμιο Πειραιά_ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Dr. Μιχαήλ Σφακιανάκης - Πανεπιστήμιο Πειραιά_ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   

Τηλέφωνο: 2104142398

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πανεπιστήμιο Αθηνών - University of North Carolina, Ph.D (1991)
Αξιοπιστία συστημάτων: η περίπτωση γενικευμένων συστημάτων αποτυχιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Msc (1987)
Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο (1982)
Μαθηματικών 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Μιλτιάδης Χαλικιάς - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Dr. Μιλτιάδης Χαλικιάς - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων    

Γνωστικό αντικείκενο: Στατιστική

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2007)
Διδακτορικό δίπλωμα του διαπανεπιστημαιακού Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών βιοστατιστικής με θέμα "Πειραματικοί σχεδιασμοί επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με 2 αγωγές"
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2001)
Mεταπτυχιακό Δίπλωμα  Ειδίκευσης Βιοστατιστικής  των  Πανεπιστημίων Αθηνών (τμήματα  Ιατρικής  και Μαθηματικών)  και  Ιωαννίνων (τμήμα  Μαθηματικών)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1998)
Πτυχίο Μαθηματικών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Απόστολος Χριστόπουλος - Πανεπιστήμιο Αθηνών_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Dr. Απόστολος Χριστόπουλος - Πανεπιστήμιο Αθηνών_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών    

Τηλέφωνο: 210 3689397

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006)
Διδακτορικό δίπλωμα στις οικονομικές επιστήμες, με θέμα "Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της GATT. Εμπειρική αξιολόγηση των δυνατοτήτων της ελληνικής αγοράς των τηλεπικοινωνιών"
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2001)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για στελέχη στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
City University London (1992)
M.A. in Communications Policy Studies
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992)
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Αλίνα Χυζ - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Dr. Αλίνα Χυζ - Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ_ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   

Τηλέφωνο: 210 5381267

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πανεπιστήμιο Lodz, Πολωνία (1990)
Διδακτορικό δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Lodz, Πολωνία (1990)
Μεταπτυχιακό στο τομέα της Παιδαγωγικής
Πανεπιστήμιο Lodz, Πολωνία (1985)
Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό
Dr. Δημήτριος Ψυχογυιός - Πανεπιστήμιο Πειραιά_Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

Dr. Δημήτριος Ψυχογυιός - Πανεπιστήμιο Πειραιά_Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας   

Τηλέφωνο: 210 4142399

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006)
Διδακτορικό δίπλωμα στο Τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2001)
MBA
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1999)
Πτυχίο Μαθηματικών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαβάστε όλο το βιογραφικό