Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Master of Science (MSc) in Accounting and Finance
ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2018 - 09:02:41
Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας, η αίτησή σας έχει ληφθεί!
Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας, η αίτησή σας καταγράφεται! Παρακαλώ περιμένετε...
Συμπληρώστε την ημερομηνία αίτησης
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε τον αριθμό μητρώου σας
Συμπληρώστε το πατρώνυμό σας
Συμπληρώστε το μητρώνυμό σας
Συμπληρώστε την διευθυνση κατοικία σας
Συμπληρώστε τηνπεριοχή - πόλη σας
Συμπληρώστε τον τηλέφωνο επικοινωνίαςίας σας
Συμπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
Συμπληρώστε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση
Συμπληρώστε τον τύπο αίτησης
Συμπληρώστε τον αριθμό πιστοποιητικών που ζητάτε
Συμπληρώστε τις παρατηρήσεις σας
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Help
Ημερ/νία Αίτησης
Επώνυμο
Όνομα
Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.)
Όνομα Πατρός
Όνομα Μητρός
Διευθυνση κατοικίας
Περιοχή - Πόλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email address
Αίτηση
Σημειώστε τον αριθμό των πιστοποιητικών που ζητάτε
Παρατηρήσεις

(τα πιστοποιητικά θα παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον σπουδαστή/τρια)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Close