ΝΕΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ print PDF
29/03/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος του Προγράμματος παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών, για τις παράλληλες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν, χωρίς επιπλέον κόστος, οι φοιτητές του ΠΜΣ καθώς και τις προοπτικές επαγγελματικής και ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία προκειμένου να προγραμματίσουν συνάντηση με τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο του ΠΜΣ.